YNGLŶN Â FUTURE FIT Y GIG

Mae a wnelo Future Fit y GIG â gwella’r gwasanaethau ysbyty sy’n cael eu darparu yn Ysbyty Brenhinol Amwythig yn Amwythig ac yn Ysbyty’r Dywysoges Frenhinol yn Telford i ddiwallu anghenion ein cymunedau ledled Sir Amwythig, Telford & Wrekin a chanolbarth Cymru.

Ar ôl gwrando ar farn miloedd o bobl leol dros y pedair blynedd diwethaf, mae ein meddygon, ein nyrsys a staff gofal iechyd eraill wedi datblygu model gofal ysbyty newydd arfaethedig – sef un ysbyty i ddod yn safle GOFAL ARGYFWNG a’r ysbyty arall i ddod yn safle GOFAL CYNLLUNIEDIG, gyda CHANOLFAN GOFAL BRYS 24 AWR yn y ddau ysbyty. Mae yna ddau opsiwn ar gyfer cyflawni’r model gofal ysbyty hwn ac rydyn ni’n gofyn am eich barn chi. Cliciwch yma i fynd i ddweud eich dweud a chwblhau’r arolwg.